AHLI JKA

PENGERUSI

YANG BERBAHAGIA TN. MOHD ZAIDI BIN AZIZ

PENGERUSI

Y.BHG. TAN SRI DATO’ SRI PROF. EMERITUS IR. DR. SAHOL HAMID BIN ABU BAKAR

AHLI

Y.BHG. DATUK DR. ROZIAH BINTI OMAR

AHLI

Y.BHG. DATO’ PADUKA LUQMAN BIN AHMAD