JKA MEMBERS

CHAIRMAN

YANG BERHORMAT MOHD ZAIDI BIN AZIZ

MEMBERS

Y.BHG. TAN SRI DATO’ SRI PROF. EMERITUS IR. DR. SAHOL HAMID BIN ABU BAKAR

MEMBERS

Y.BHG. DATUK DR. ROZIAH BINTI OMAR

MEMBERS

YBHG. DATO’ SHAMSUL AZRI BIN ABU BAKAR

MEMBERS

Y.BHG DATUK HAJAH NOR ZAMANI BINTI ABDOL HAMID