JKA MEMBERS

CHAIRMAN

YANG BERBAHAGIA TN. MOHD ZAIDI BIN AZIZ

MEMBERS

Y.BHG. TAN SRI DATO’ SRI PROF. EMERITUS IR. DR. SAHOL HAMID BIN ABU BAKAR

MEMBERS

Y.BHG. DATUK DR. ROZIAH BINTI OMAR

MEMBERS

Y.BHG. DATO’ PADUKA LUQMAN BIN AHMAD