PIAGAM PELANGGAN

1. MEMASTIKAN MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT UNIVERSITI DILAKSANAKAN EMPAT (4) KALI SETAHUN

2. MEMASTIKAN RANCANGAN AUDIT TAHUNAN (TAHUN SEMASA) DIKEMUKAKAN SELEWAT-LEWATNYA PADA MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT UNIVERSITI KALI PERTAMA SETIAP TAHUN.

3. PERKHIDMATAN KAUNTER BAGI SEMUA URUSAN DILAYAN DALAM TEMPOH LIMA(5) MINIT.

4. MAKLUMBALAS KEPADA PENGADU PERLU DIBUAT DALAM TEMPOH SATU(1) HARI BEKERJA UNTUK MEMBERITAHU BAHAWA ADUAN MEREKA TELAH DIAMBIL PERHATIAN DAN AKAN DISELESAIKAN.