PIAGAM PELANGGAN

 BAHAGIAN AUDIT DALAM

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

 

  1. MEMASTIKAN MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT UNIVERSITI DILAKSANAKAN  EMPAT (4) KALI SETAHUN
  2. MEMASTIKAN RANCANGAN AUDIT TAHUNAN (TAHUN SEMASA) DIKEMUKAKAN SELEWAT-LEWATNYA PADA MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT UNIVERSITI KALI PERTAMA SETIAP TAHUN.