Bahagian Audit Dalam menawarkan kemudahan / perkhidmatan seperti berikut :-

  1. Pengauditan
  2. Penasihatan