LAPAN (8) ELEMEN KAWALAN DALAM INDEKS AKAUNTABILITI (AI)

 

  1. KAWALAN PENGURUSAN
  2. KAWALAN BAJET
  3. KAWALAN TERIMAAN
  4. KAWALAN PERBELANJAAN
  5. KAWALAN PEROLEHAN
  6. KAWALAN AMANAH
  7. KAWALAN ASET DAN SETOR
  8. KAWALAN KENDERAAN