1. Auditan Pengurusan Kewangan Makmal Penyelidikan Pendidikan Universiti (MPPU)
 2. Auditan Pengurusan Kewangan Institut Peradaban Melayu (IPM)
 3. Auditan Pengurusan Kewangan Pusat Latihan Mengajar dan Industri (PULAMI)
 4. Auditan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE)
 5. Auditan Pengurusan Kewangan Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak (NCDRC)
 6. Auditan Pengurusan Kewangan Akademi Pendidikan / Sekolah Makmal
 7. Auditan Pengurusan Kewangan Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)
 8. Auditan Pengurusan Kewangan Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa (BHA)
 9. Auditan Pengurusan Kewangan Bahagian Pembangunan Akademik (BPA)
 10. Auditan Pengurusan P&P - Pengurusan Bilik-bilik Kuliah dan Kelas Gantian
 11. Auditan Pengurusan Kewangan Pusat Kebudayaan
 12. Auditan Pengurusan Peralatan dan Kemudahan Sukan Serta Hasil Terimaan
 13. Auditan Pengurusan UPSI Holdings Sdn Bhd