1. Auditan Pengurusan Perkhidmatan Bas Sewaan Luar (Perkhidmatan Bas Kitaran)
 2. Auditan Pengurusan Pelupusan Aset/Inventori - Aset/Inventori Rosak/Tidak Digunakan dan Pengurusan Pelupusan
 3. Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Kemudahan Sistem Air, Sistem Parit, Sistem Lalulintas dan Lanskap di Kampus Sultan Abdul Shah (KSAS)
 4. Auditan Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan Pusat Transformasi Pelajar & Komuniti (UCTC)
 5. Auditan Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan-bangunan Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (KSAJS)
 6. Auditan Pengurusan Keperluan Kakitangan Kontrak Pusat-pusat Tanggungjawab (Peruntukan Akaun Amanah PTJ)
 7. Auditan Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA)
 8. Auditan Pengurusan Akaun Amanah
 9. Auditan Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan Unit Kaunseling
 10. Auditan Susulan Ke Atas Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2016 Siri 2 Mengenai Pengauditan Perolehan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 11. Auditan Susulan Pengurusan Ruang Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 12. Auditan Susulan Pengurusan Terimaan Pejabat Karang Mengarang Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)