2019

  1. Auditan Pengurusan Kolej-kolej Kediaman Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).
  2. Auditan Pengurusan Penyelidikan Pusat Penyelidikan Dan Perkembangan Kanak-Kanak Negara (NCDRC) UPSI.
  3. Auditan Pengurusan Kawalan Pembangunan Sistem ICT UPSI.
  4. Auditan Pengurusan Perolehan (Kecuali Bagi Perolehan Kerja) Pusat-pusat Tanggungjawab UPSI.
  5. Auditan Pengurusan Pelan Strategik Universiti dan Key Performance Indicator (KPI) UPSI.
  6. Auditan Pengurusan Pelupusan Aset/Inventori UPSI-Fasa 2.
  7. Pengauditan Projek Pembinaan Yang Dibiayai Secara Private Finance Initiative (PFI) Di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).
  8. Auditan Pengurusan Pengambilan/Kemasukan Pelajar-pelajar (Student Admission) ISMP UPSI.
  9. Auditan Pengurusan Pentadbiran & Kewangan UHSB.